↑ Return to Profil

Dosen

Idham A Djufri, S.T., M.T

NIDN: 0026026902

Bidang: Transformator dan Sistem Pengaman Tenaga Listrik

 

 

Hafid Syaifuddin, S.T., M.T

NIDN: 0028106604

Bidang: Teknik Transmisi Telekomunikasi, Antena

 

 

 

Muhammad Yunus Hi Abbas, S.T., M.T

NIDN: 0028107007

Bidang: Teknologi bahan Listrik

 

 

 

 

Ramly Rasyid, S.T., M.T

NIDN: 0001107010

Bidang: Sistem Tenaga Listrik

 

 

 

 

Achmad Prajudin Sardju, S.T.,  M.T

NIDN: 0019057102

Bidang: Elektronika

 

 

 

Andi Muhammad Ilyas, S.T., M.T

NIDN: 0015067112

Bidang: Energi Baru Terbarukan

 

 

 

 

Faanzir, S.T., M.T

NIDN: 0013047202

Bidang: Pembangkit Tenaga Listrik

 

 

 

 

Muhammad Natsir Rahman, S.T., M.T

NIDN: 0008027303

Bidang: Mesin-mesin DC

 

 

 

 

Umar, S.T., M.T

NIDN: 0015017504

Bidang: Mesin-mesin DC

 

 

 

 

Muhammad Said, S.T., M.T

NIDN: 0017067507

Bidang: Telekomunikasi, Gelombang mikro

 

 

 

 

Miftah Muhammad, S.T., M.Si

NIDN: 0015037606

Bidang: Instrumentasi

 

 

 

 

Iswan, S.T., M.T

NIDN: 0008047605

Bidang: Sistem Tenaga Listrik

 

 

 

 

Subhan Petrana, S.T., M.T

NIDN: 0027087611

Bidang: Energi Baru Terbarukan

 

 

 

Dr. Iis Hamsir Ayub Wahab, S.T., M.Eng

NIDN: 0021107603

Bidang: Sistem Cerdas

 

 

 

Rintania E Nuryaningsih, S.T., M.Eng

NIDN: 0007127902

Bidang: Rekayasa Trafik, Komunikasi Serat Optik

 

 

 

Zulaeha Mabud, S.T., M.T

NIDN: 0029127905

Bidang: Telekomunikasi

 

 

 

Rosyaady Mustafa, S.T.

NIDN: 0025097003

Bidang: Elektronika Digital

 

 

 

FarisSyamsuddin, S.T.,M.T

NIDN: 0014058007

Bidang: Sistem Tenaga Listrik

 

 

 

Mochammad Apriyadi Hadi Sirad, S.T.,M.T

NIDN: 0905048802

Bidang: Sistem Tenaga Listrik